Postup výroby

Zásadně nepoužíváme k obkládání celomasivní fošny či nezejdovaná prkna. Vlivem počasí se kroutí a následně vytrhávají spárovací hmotu. Proto jsou naše obložky lepené minimálně ze dvou kusů i když je tímto postupem výroba pracnější. Každý kus je naprostým originálem, co se týká způsobu opracování i rozměrů. Designově se musí co nejvíce podobat původnímu trámoví, proto jako nejčastější způsoby opracování aplikujeme otesávání, drásání, zhotovení prasklin či "napadení červotočem". Samozřejmostí je základní ochranný podkladní nátěr našich obložek z obou stran.