další produkty ze dřeva

Druh a ceny vyobrazených produktů jsou stanoveny dohodou, dle individuálních požadavků zákazníka.

Selský nábytek, drobné stavby rustikálního charakteru.