Průběh rekonstrukce 1. díl

stav - není co zachránit

zajištění stropních trámů

zajištění stropních trámů

pohled zevnitř

demolice

to není z války

kluci se do toho obuli

už je to veselejší, už to nespadne

slaměné panely

už to vypadá jako dům

prostor pro další tepelnou izolaci

ejhle domek

parotěska

repliky roubení

kurnik to je vejška

"roubenka"

nároží

byl i čas na detaily

do čeho jsi mě to zase namočil

ale zadařilo se, ne?