Postup

Základem postupu naší práce je v první řadě celkové zhodnocení stavu spár na místě. Zjistíme zda je směs ve spáře poškozená nebo je uvolněná, nejlépe poklepáním kladívkem. Pokud je uvolněná, kramlí či kladívkem odstraníme původní hmotu. Před aplikací nové směsi je ideální spáru ošetřit fungicidními prostředky, nabízíme však i ryze přírodní. Po zaschnutí postřiku aplikujeme podkladní nátěr dřeva. Doplnění zateplovací hmoty či její výměna je samozřejmostí. Ještě před vlastním spárováním upravíme či obnovíme kostru tj. doplníme hřebíky ať již se jedná o dřevěné či kovové. Aplikaci nové spárovací hmoty provádíme spárovacími lžičkami z gletovacího prkénka. Časově nejnáročnější není vlastní spárovaní ale čištění okrajů spár. Po lehčím zachnutí spáry lžičkou znovu "utáhneme". Pokud chceme spáry natřít je lépe to provést až po úplném zachnutí a očištění spár.