Spárování roubenek

             

Spárování mezer mezi trámy je činnost stará jako lidstvo samo,běžný, všude dostupný materiál používaný na spárování byla hlína z okolí stavby,smísená s plevami, řezanou slámou,nebo s tím,co bylo zrovna po ruce,pazdeří,dokonce i štětiny z čuníka,využilo se zkrátka vše. Dokonce spárař bylo specielní odvětví činnosti. Mne k této činnosti donutila potřeba dokončit obkládání roubenky do úplného závěru-na klíč.Po mnoha zkouškách a omylech jsem dospěl k používání ne úplně tradiční ale osvědčené technologie, použití směsi hašeného vápna a pilin.

Přesný návod zde schválně neuvádím, zasílám ho zájemcům za 500 Kč s komletním technologickým postupem. Nedávno  jsem schválně počítal kolik asi km spár už mám "odspárováno".Vyšlo mi číslo mezi 9-10 km.Není to tak složité to spočítat, běžná roubenka mívá kolem 250-400 metry spár. Velká výhoda mé směsi spočívá v tom,že nepraská, drží v mezerách mezi trámy či obložkami a díky vysokému obsahu vápna se chová ke dřevu zásaditě, nedochází v místě styku se dřevem k hnití či plísním.